2015 – Intercompany Sales

icsales

Data: 01-09-2015

Lokalizacja: Poznań

Klient: Produkcja i handel (SAP)

Celem projektu było wdrożenie mechanizmu IC Sales zgodnie z wymaganiami klienta.

  • Automatyzacja procesu sprzedaży podmiotów powiązanych,
  • Automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowych między podmiotami zależnymi.