2016 – JPK

jpk

Data: 01-09-2016

Lokalizacja: Ostrów Wlkp.

Klient: Produkcja (Sybase)

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Zakres projektu:

  • dostosowanie struktur danych do wymogów JPK,
  • implementacja rozwiązania (na początek komunikaty KR i VAT) – rozwiązanie generuje pliki XML które są przekazywane do MF poprzez dostarczoną aplikację kliencką.