2016 – Raportowanie produkcji OEE

oee

Data: 01-02-2016

Lokalizacja: Poznań

Klient: SAP

OEE, a więc dostępność, wykorzystanie oraz jakość.

Celem projektu było dostosowanie procesu oraz implementacja rozwiązania w systemie klienta umożliwiająca gromadzenie danych będących bazą do agregacji wyników i generowania raportów OEE.